Et netværk for mennesker der er ramt af andres selvmordshandlinger

Samtalegrupper for efterladte efter selvmord

 

Et selvmord, men mange berørte relationer.
Hvis du har mistet et familiemedlem eller nær relation til selvmord, har du mulighed for at deltage i et samtalegruppeforløb for efterladte i NEFOS. Her mødes du med andre, som har oplevet at miste en lignende relation til selvmord.

Nedenfor kan du se aktuelle grupper og information om by og mødetid. Hvis en gruppe er lukket for tilmelding, kan du skrive til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og komme på venteliste.

Hvad er en samtalegruppe?

Hos NEFOS kan du komme med i et samtalegruppeforløb, hvor to gruppeledere faciliterer dit møde med ligesindede. Vores samtalegrupper sammensættes ud fra idéen om, at personer der har været udsat for sammenlignelige selvmordshandlinger i deres netværk, kan finde støtte i at mødes. Det være sig for eksempel forældre/par, der har mistet et barn eller voksne, der har mistet en partner eller forælder.
Når deltagerne i samtalegrupperne har mulighed for at spejle sig i hinandens oplevelser og tanker, er det vores erfaring, at gruppen giver dem anvendelige redskaber og afklaring til at komme videre i tilværelsen. Ofte vil den enkelte føle sig alene og isoleret med sin sorg og sine frustrationer. At mødes med andre, der oplever samme problemstillinger, kan være det, der giver lindring og inspiration til brugbare mestringsstrategier.

Om samtalegrupper for efterladte

Hvis du har mistet et familiemedlem eller en nær ven til selvmord, har du mulighed for at deltage i et samtalegruppeforløb for efterladte i NEFOS. Her mødes du med andre, som har oplevet at miste en lignende relation til selvmord. 

Det er vores erfaring, at forløbene med samtalegrupper hjælper og støtter deltagerne i bestræbelsen på at finde tilbage til en mere afklaret hverdag, hvor sorgen bliver til at bære.   

For at få mest muligt ud af et gruppeforløb i NEFOS anbefaler vi, at der går mindst 4-6 måneder fra du har mistet til du deltager i en samtalegruppe. 
Inden gruppen starter inviteres du til én eller flere forsamtaler for at forventningsafstemme og udrede dine behov. Hvis du allerede har været i et individuelt forløb i NEFOS, er det ikke sikkert, at du behøver yderligere samtale inden gruppestart.   

MERE OM SAMTALEGRUPPER I NEFOS   
En samtalegruppe i NEFOS består af 5-8 deltagere og faciliteres af en gruppeleder og en medgruppeleder. Hver mødegang består af en runde, hvor hver enkelt deltager fortæller hvad vedkommende er optaget af lige nu, og hvad der tynger. Runden tager 5-10 min. og efterfølges af en kort pause. Herefter er der samling i gruppen, hvor gruppelederen, med udgangspunkt i de ting deltagerne har været inde på i første runde, giver input til redskaber og metoder til at mestre sorgudfordringerne. Dette kaldes også psykoeducation. Det er altså altid deltagerne i samtalegruppen, der sætter dagsordenen for, hvad der tales om fra gang til gang. De helt essentielle formål med at deltage i en samtalegruppe for efterladte i NEFOS er på den baggrund, at:   

  • Udveksle erfaringer med andre efterladte   
  • Spejle sig i andres historier  
  • Få et indblik i hvordan andre i samme situation reagerer og navigerer i hverdagen 
  • Få hjælp til at genfinde, eller få nye, mestringsstrategier til at håndtere sorgen   

Gruppelederen vil sørge for, at alle bliver hørt og samtidig gøre undervisning i at håndtere udfordringer til en del af samtalen. Med mindre ordet gives frit er det kun gruppelederen, der må stille spørgsmål til deltagerne i samtalegruppen.   

DET PRAKTISKE  
Vi starter nye samtalegrupper to gange årligt - om foråret i uge 9 eller 10 og om efteråret i uge 37 eller 38. En gruppe etableres kun, hvis der er mindst 5 tilmeldte.   

NEFOS' samtalegrupper mødes 2 timer hver 14. dag i et forløb på  8 gange. Alle grupper afholdes på hverdage og mødes som oftest i tidsrummet 17.00-19.00 eller 19.00-21.00.  

Hvis du er interesseret i at deltage i en samtalegruppe, så skriv en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ring til os på 6312 1226. Hvis du har lyst, og mulighed for at transportere dig, kan du deltage i hvilken som helst af de byer, hvor NEFOS har samtalegrupper for efterladte.  

OBS: En samtalegruppe i NEFOS er IKKE en sorggruppe, ej heller en selvhjælpsgruppe eller hyggelige møder mellem venner. Telefonerne er lukkede og der spises alene i pausen. 

Du kan her læse om andres erfaringer med at deltage i NEFOS' samtalegrupper efter selvmord:

• Tines fortælling – At miste en ægtefælle

• Stines fortælling – At miste en tidligere partner

• Fortælling fra en anonym – At miste en tidligere partner og at miste sin far

Om NEFOS

NEFOS er en organisation, der yder støtte og rådgivning til alle, der er eller har været tæt på en person, som har udført en selvmordshandling. Dette kan være alt fra trussel om selvmord til den aktuelle selvmordshandling.

NEFOS tilbyder 5 gratis samtaler med en frivillig rådgiver og der er også mulighed for samtalegrupper med opstart forår og efterår. 

Vi har mulighed for at tilbyde individuelle samtaler og samtalegrupper i alle regioner, alternativt individulle samtaler telefonisk.Rådgivning til alle, der er eller har været tæt på en person, som har udført en selvmordshandling.

Kontakt NEFOS

Hovedkontoret Odense

Du kan kontakte NEFOS via mail og telefon.

Vi kontakter dig, såfremt du har lagt dit nummer på telefonsvareren - eller hvis vi har modtaget en mail fra dig.

Telefon: 6312 1226
Telefontid: Hverdage kl. 09.00-13.00
Mail:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Støt NEFOS

NEFOS er en frivillig drevet organisation, vi har derfor brug for din støtte til at opretholde vores landsdækkende gratis arbejde for selvmordsramte.

Du kan støtte os på følgende måder:


Nyheder på mail


Hovedkontorets: Ejlskovsgade 13, 1.sal t.v. 5000 Odense C.