Et netværk for mennesker der er ramt af andres selvmordshandlinger

Bliv frivillig rådgiver i NEFOS

Hos NEFOS modtager vi årligt hundredvis af henvendelser fra mennesker, der har brug for rådgivning og støtte til at komme gennem de mange tanker og følelser, der opstår ved selvmordshandlinger hos ens nærmeste.

De frivillige rådgivere hos NEFOS er kernen i organisationen. Som frivillig rådgiver får du mulighed for bidrage til rådgivning og støtte til mennesker med selvmordshandlinger tæt inde på livet.

Hos NEFOS vil du med din tid, faglighed og medmenneskelighed deltage i et meningsfuldt arbejde. Du vil være med til at give mennesker i livets sværeste situationer mulighed for at finde vejen videre med nyt livsmod.

NEFOS tilbyder individuel rådgivning og gruppeforløb til efterladte og pårørende til selvmordshandlinger. Du kan vælge, om du vil arbejde med individuel rådgivning eller gruppeforløb eller begge. NEFOS er en landsdækkende organisation. Vi har frivillige rådgivere i hele landet. Du kan blive frivillige uanset, hvor i landet du bor.

NEFOS’ frivillige har forskellig baggrund og faglighed med i bagagen. Det kan være en baggrund som psykolog, psykoterapeut, sygeplejerske, præst, socialrådgiver eller lignende. Sidsteårsstuderende fra relevante fag er også dygtige NEFOS rådgivere. Gennem et grundigt oplæringsforløb vil du få de nødvendige kompetencer og den støtte, du har brug for, til at blive NEFOS frivillig rådgiver.

Du er velkommen til at kontakte NEFOS’ sekretariat, hvis du har yderligere spørgsmål. Ring 63 12 12 26 alle hverdage klokken 9-13.

Via vores links kan du læse om ansættelsesprocedure, uddannelse og arbejdet som frivillig.

ANSÆTTELSE SOM FRIVILLIG RÅDGIVER

Kan du svare ”ja” til følgende spørgsmål:

 • Har du en relevant faglig baggrund eller er du sidsteårsstuderende på relevant fag?
 • Er du minimum 25 år gammel?
 • Har du kendskab til 2-sporsmodellen?
 • Er du i stand til at lytte og stille spørgsmål?
 • ”Tør” du rådgive, når der er brug for det og gå ind i den svære samtale?
 • Har du mulighed for at være frivillig rådgiver i minimum 18 måneder?
 • Vi du have mulighed for at afsætte 2-4 timer om ugen i oplæringsperioden?
 • Kan du have individuelle samtaler eller være gruppe- eller medgruppeleder 2-3 gange om måneden?

Så er du præcis den, NEFOS leder efter. Send os en mail på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., hvor du beskriver dig selv, din baggrund og din motivation for at blive frivillig rådgiver hos NEFOS. Vi vil derefter kontakte dig til en uforpligtende tilknytningssamtale, hvor vi taler dine muligheder igennem.

Har du haft selvmord tæt på livet som efterladt eller pårørende, skal der gå 2 år fra denne oplevelse til du vil have mulighed for at blive NEFOS frivillig.

Inden du sender din mail afsted, vil vi opfordre dig til at læse om uddannelse og kompetenceudvikling og om livet som frivillig.

Hvis du har spørgsmål eller problemer med at sende din mail, er du meget velkommen til at kontakte NEFOS’ sekretariat. Ring 63 12 12 26 alle hverdage klokken 9-13.

Til toppen

UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING

Introduktionsforløb

NEFOS er baseret på høj faglighed og vi prioriterer grundig oplæring af de frivillige rådgivere højt.

Når du starter i NEFOS, vil du blive introduceret til den regionale koordinator i din region, som vil være din kontaktperson gennem al din tid som NEFOS frivillig rådgiver. Du vil starte op i et oplæringsforløb, der vil vare 2-3 måneder. I løbet af denne tid vil du gennemgå et grundkursus samt sidemandsoplæring.

Grundkursus

Det er vigtigt for NEFOS at sikre, at alle vores frivillige besidder en grundlæggende viden om vores organisation og vores arbejdsmetoder. Denne viden får du gennem NEFOS’ Grundkursus, der er et online forløb over 8 sessioner af 2 timer hver. Undervisningen finder sted hver 14. dag på nuværende tidspunkt tirsdage i ulige uger fra kl. 17:00 – 19:00.

Undervisningen varetages af NEFOS’ faglige leder og vil give mulighed for læring gennem teori og praktiske eksempler. Der er også mulighed for at få faglig sparring og diskussioner i løbet af forløbet med faglig leder og de andre frivillige. Til at understøtte grundkurset vil bogen ”I selvmordets kølvand” af NEFOS’ stifter Elene Fleischer og Liselotte Horneman Kragh blive udleveret.

Ved slutningen af grundkurset vil du modtage et certifikat fra NEFOS.

Sidemandsoplæring / NEFOS’ Mentor model

Sideløbende med grundkursus vil du som ny frivillig modtage sidemandsoplæring. Du vil blive tilknyttet erfarne NEFOS frivillige, hvor du vil deltage i individuelle samtaler med brugere eller i gruppeforløb.

Du vil blive tilknyttet to NEFOS Mentorer, som vil arbejde med dig gennem hele din oplæring. I første del af sidemandsoplæringen vil du have en observerende rolle, senere i forløbet vil du lede samtalen med støtte fra mentor.

Der er mulighed for oplæring inden for flg. målgrupper:

 • individuelle rådgivende samtaler med efterladte beregnet til mindst 10 sidemandsoplæringstimer 
 • individuelle rådgivende samtaler med pårørende til mindst 20 sidemandsoplæringstimer 
 • medgruppeleder i samtalegrupper 8 gange af 2 timer
 • oplæringssamtaler i forhold til familiebesøg med børn under 10 år (opstart i 2023)

Før og efter hver samtale vil der være tid til at tale om opgaven og dine oplevelser med din mentor som en vigtig del af din oplæring. Din sidemandsoplæring afsluttes når du, din mentor og faglig leder er enige om, at du nu er klar til at påtage dig opgaven som NEFOS frivillig uden mentorstøtte.

Ekstra uddannelse

Udover NEFOS’ grundkursus får du mulighed for at deltage i fagligt relevante kurser og temaaftener arrangeret af NEFOS’ faglige leder samt forløb og oplæg arrangeret af NEFOS’ samarbejdspartnere. Det er et tilbud til vores frivillige for at opnå faglig inspiration, spændende diskussioner og ny viden.

Som NEFOS frivillig vil du have mulighed for at videreuddanne dig til at arbejde med specifikke målgrupper med støtte fra faglig leder. 

Cirka hver anden måned vil faglig leder besøge din region og arrangere et møde med alle frivillige i regionen med henblik på faglige diskussioner, erfaringsudveksling og læring.

Supervision

Hos NEFOS er de frivillige i centrum, og det er vigtigt at sikre din og dine kollegaers trivsel. Cirka 8 gange om året tilbydes supervision for de frivillige i hver af de fem regioner. I supervisionen snakker vi om de erfaringer, vi har gjort os under arbejdet som frivillig og får sammen bearbejdet de oplevelser, som har berørt dig. Supervisionen varetages af eksternt tilknyttede supervisorer, og det er obligatorisk at deltage. 

Til toppen

ARBEJDET SOM FRIVILLIG

At være rådgiver i NEFOS er et meningsfyldt og fleksibelt frivilligjob, hvor du selv styrer dine timer. Men du skal være klar til at prioritere rådgivningsarbejdet, så du kan overholde aftaler med brugerne og følge dem til dørs. Desuden skal du være indstillet på at prioritere oplæring, undervisning og supervision, som er vigtige aspekter af, at være frivillig i NEFOS.

Som NEFOS frivillig rådgiver skal du være indstillet på at:

 • bruge minimum 2 og helst 4 timer om ugen under oplæringsperioden
 • have individuelle samtaler eller gruppeforløb minimum 2-3 gange om måneden
 • deltage i grundkursusforløbet
 • deltage i supervisionsmøder i din region

NEFOS har lokalafdelinger i alle landets fem regioner. Det betyder, at du vil kunne være frivillig rådgiver hos NEFOS uanset hvor i landet, du bor.

NEFOS lægger fokus på det personlige møde mellem bruger og frivillig rådgiver. Dog har corona lært os, at det er muligt at have individuelle samtaler samt køre gruppeforløb via online medier. Dette vil dog være afhængig af situationen. Som NEFOS frivillig vil du få betalt telefon til arbejdet, og vil der være transportomkostninger, vil disse også blive dækket.

Når du er frivillig rådgiver i NEFOS, varetager du selv kontakten til dine brugere og afholder samtaler med dem. Nogle brugere har en eller to samtaler med en NEFOS-rådgiver, andre fortsætter i et forløb med flere samtaler. En brugersamtale varer max. en time, og der går typisk en til to uger mellem hver samtale. Du skal altså selv afholde samtaler med dine brugere, holde kontakten til dem, aftale hvor og hvornår jeres samtaler skal foregå, følge op og registrere dem løbende i NEFOS’ system. 

Du fastsætter selv tidspunkt for arbejdet i samarbejde med brugeren. Alle NEFOS’ aktiviteter foregår i NEFOS’ lokaler. Vores regionale koordinatorer sikrer, at du vil have adgang til lokaler, når du har samtaler med brugere.

Hos NEFOS stiller vi krav til vores frivillige rådgivere om høj professionalisme og kvalitet i arbejdet. Til gengæld tilbyder vi en mulighed for at gøre en stor forskel for andre og samtidig udvikle din faglighed.

Som frivillig rådgiver i NEFOS er du med til at give mennesker, der befinder sig i sorg og krise et rum, hvor de kan være, og få støtte til at leve videre.

Til toppen

Om NEFOS

NEFOS er en organisation, der yder støtte og rådgivning til alle, der er eller har været tæt på en person, som har udført en selvmordshandling. Dette kan være alt fra trussel om selvmord til den aktuelle selvmordshandling.

NEFOS tilbyder 5 gratis samtaler med en frivillig rådgiver og der er også mulighed for samtalegrupper med opstart forår og efterår. 

Vi har mulighed for at tilbyde individuelle samtaler og samtalegrupper i alle regioner, alternativt individulle samtaler telefonisk.Rådgivning til alle, der er eller har været tæt på en person, som har udført en selvmordshandling.

Kontakt NEFOS

Hovedkontoret Odense

Du kan kontakte NEFOS via mail og telefon.

Vi kontakter dig, såfremt du har lagt dit nummer på telefonsvareren - eller hvis vi har modtaget en mail fra dig.

Telefon: 6312 1226
Telefontid: Hverdage kl. 09.00-13.00
Mail:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Støt NEFOS

NEFOS er en frivillig drevet organisation, vi har derfor brug for din støtte til at opretholde vores landsdækkende gratis arbejde for selvmordsramte.

Du kan støtte os på følgende måder:


Nyheder på mail


Hovedkontorets: Ejlskovsgade 13, 1.sal t.v. 5000 Odense C.